Toán Lớp 7: Biết x×2=5×1, 2 suy ra tỉ lệ thức nào? Giúp mik với

By Khánh Ly

Toán Lớp 7: Biết x×2=5×1, 2 suy ra tỉ lệ thức nào?
Giúp mik với

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Biết x×2=5×1, 2 suy ra tỉ lệ thức nào? Giúp mik với”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   x.2=5.1,2
  x.2=6
  x=6:2
  x=3
  =>3.2=5.1,2
  => Lập  được các  tỉ  lệ  thức  là:
   3/5=1,2 /2
  3/ 1,2=2/5
  5/3=2/ 1,2
  1,2 /3=5/2
       #Bakugo

  Trả lời

Viết một bình luận