Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Bài 14. Cho ∆ABC có B ̂=65°;C ̂=35°. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Số đo góc ADC là: A. 110° B. 105° C. 100°

Toán Lớp 7: Bài 14. Cho ∆ABC có B ̂=65°;C ̂=35°. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Số đo góc ADC là:

A. 110° B. 105° C. 100° D. 80°

Câu1 5: Chọn câu trả lời đúng. 12 người may xong một lô hàng hết 5 ngày. Muốn may hết lô hàng đó sớm một ngày thì cần thêm mấy người? (với năng suất máy như nhau)
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Xin đáp án ( K cần gấp đâu ạ )

Comments ( 1 )

 1. Bài 14 :
  Theo định lý tổng 3 góc trong ∆ABC ta có :
  Góc BAC + Góc ABC + Góc ACB =180°
  =>Góc BAC = 180°- 65° – 35° = 80°
  Ta có : Góc A₁ =Góc A₂ = ½ Góc BAC = ½.80° = 40° (AD là tia phân giác trong góc của BAC)
  Lại có góc ADC là góc ngoài tại đỉnh D của ∆ABD nên tính theo tính chất góc ngoài của ∆ ta có :
  Góc ADC = Góc ABD + Góc A₁ = 65° + 40° = 105°
  Vậy đáp án là B.105°
  Bài 15 :
  Gọi số người may là x,số ngày là y và tỉ lệ là z
  Theo đề bài ta có :
  Tỉ lệ a :
  12.5=60
  => nếu y=4,thì x=15
   Và 15-12=3 
  Vậy đáp án đúng là B.3 người
  Chúc học tốt ????
  Xin CTLHN

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )