Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Bài 1: Cho góc nhọn xAy, trên tia Ax lấy điểm B, trên tia Ay lấy điểm C sao cho AB = AC. Gọi M là trung điểm của BC và E là trung điểm

Toán Lớp 7: Bài 1:
Cho góc nhọn xAy, trên tia Ax lấy điểm B, trên tia Ay lấy điểm C sao cho AB = AC. Gọi M là trung điểm của BC và E là trung điểm của AC, trên tia đối của tia EM lấy điểm H sao cho EH = EM
a) Chứng minh ( CM ) : tam giác ABM = tam giác ACM
b) CM : AM vuông góc BC
c) CM : ah//cb
d) Gọi D là trung điểm của AB. Từ B vẽ đường thẳng song song với AM, đường thẳng này cắt tia MD tại K. CM : ba điểm H, A, K thẳng hàng

Comments ( 1 )

 1. | Giải đáp+giải thích các bước giải:
  | Bạn tham khảo :>
  $#Zyy_mood$
  text[Hội Chém Bão]
   

  toan-lop-7-bai-1-cho-goc-nhon-ay-tren-tia-a-lay-diem-b-tren-tia-ay-lay-diem-c-sao-cho-ab-ac-goi

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Xuân