Toán Lớp 7: Bài 1: Bạn An có 35 viên bi gồm 3 màu xanh, đỏ, vàng. Số viên bi màu xanh và đỏ tỉ lệ với 2 và 3, số viên bi màu đỏ và vàng tỉ lệ v

Toán Lớp 7: Bài 1:
Bạn An có 35 viên bi gồm 3 màu xanh, đỏ, vàng. Số viên bi màu xanh và đỏ tỉ lệ với 2 và 3, số viên bi màu đỏ và vàng tỉ lệ với 4 và 5. Tính số viên bi mỗi loại.
Bài 2:
cho $\frac{x}{z}$ = $\frac{z}{y}$. Chứng minh rằng: $\frac{x²+z²}{y²+z²}$ = $\frac{x}{y}$
*Xin là xin lm hộ mik 2 bài này r mik cho hay nhất!

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp: 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  gọi số bi xanh, đỏ, vàng lần lượt là a, b, c (0< a ,b, c< 35)
  Theo đề bài, ta có:$\frac{a}{2}$ =$\frac{4}{3}$ ,$\frac{b}{4}$ =$\frac{c}{5}$ và
  a có:$\frac{a}{2}$ =$\frac{4}{3}$ suy ra $\frac{a}{8}$ =$\frac{b}{12}$; $\frac{b}{4}$ =$\frac{c}{5}$ suy ra $\frac{b}{12}$= $\frac{c}{15}$ suy ra $\frac{a}{8}$ =$\frac{b}{12}$ =$\frac{c}{15}$ dãy tỷ số bằng nhau ta có: $\frac{a}{8}$ =$\frac{b}{12}$ =$\frac{c}{15}$= $\frac{a+b+c}{8+12+15}$ =$\frac{35 }{35}$ =1
  DS
  số bi xanh: 8
  Bi đỏ: 12
  Bi vàng : 15
  Bai 2 chua lam duoc
   

  Trả lời

Viết một bình luận