Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 3 ngày, đội thứ hai hoàn thành công vi

Toán Lớp 7: Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 3 ngày, đội thứ hai hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ ba hoàn thành công việc trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy (có cùng năng suất). Biết rằng đội thứ nhất nhiều hơn đội thứ hai 2 máy

Comments ( 1 )

 1. Gọi số máy 3 đội lần lượt là a;b;c ( a ; b ; c ∈ N* )
  Ta có : Đội thứ nhất nhiều hơn đội thứ hai 2 máy ⇒a-b=2
  Vì các máy có cùng năng suất và khối lượng cộng việc như nhau 
  ⇒3a=4b=6c
  ⇒a13=b14=c16
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta được :
  a13=b14=c16=a-b13-14=2112=24
       a13=24⇒a=8
    b14=24⇒a=6
        
  vote+ trả lời hay nhất giúp mình ạ
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khanh