Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: 8)Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45 km/h và trở về A với vận tốc 42 km/h. Cả đi lẫn vê ( không kể thời gian nghi) mất 14,5 giờ.Tính

Toán Lớp 7: 8)Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 45 km/h và trở về A với vận tốc 42 km/h. Cả đi lẫn vê
( không kể thời gian nghi) mất 14,5 giờ.Tính thời gian đi, thời gian về và khoảng cách AB
Cả đi lẫn về ( không kể thời gian nghi) mất 14,5 giờ => t2 +t1 = 14,5
Mong mọi người giúp đỡ

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Gọi khoảng cách AB là S ( km, S>0)
  Thời gian lúc đi là t1 = S trên v1 =5 trên 45 ( h)
  Thời gian lúc về là t2=S trên v2 = 5 trên 42 (h)
   Vì thời gian đi và thời gian về mất 14,5h nên ta có phương trình 
  t1+t2=14,5
  =>S trên 45 + s trên 42 = 14,5
  ==> S(1 trên 45 + 1 trên 42 )=14,5
  ==> S=315 (km)
  ==> t1 = 315 trên 45=7
  ==>t2=7,5 (h)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )