Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: 77 – ( -22 ) = – 9 – ( -3 ) = -9 + ( – 10 ) =

Toán Lớp 7: 77 – ( -22 ) =
– 9 – ( -3 ) =
-9 + ( – 10 ) =

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: đáp án ở ảnh và giải thích nhé
  Chúc em học tốt!
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (-) với (-) sẽ thành (+)

  toan-lop-7-77-22-9-3-9-10

 2. 77 – ( -22 ) =99
  – 9 – ( -3 ) =-6
  -9 + ( – 10 ) =-19

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )