Toán Lớp 7: 50đ đẹp và đầy đủ nha Vẽ sơ đồ tư duy tổng kết 3 Trường hợp bằng nhau của tam giác

By Hòa Tâm

Toán Lớp 7: 50đ đẹp và đầy đủ nha
Vẽ sơ đồ tư duy tổng kết 3 Trường hợp bằng nhau của tam giác

0 bình luận về “Toán Lớp 7: 50đ đẹp và đầy đủ nha Vẽ sơ đồ tư duy tổng kết 3 Trường hợp bằng nhau của tam giác”

 1. Giải đáp:Chứng minh hai tam giác bằng nhau
  • 1. Các trường hợp bằng nhau của tam giác
   • a) Trường hợp 1: cạnh – cạnh – cạnh:
   • b) Trường hợp 2: cạnh – góc – cạnh:
   • c) Trường hợp 3: góc – cạnh – góc:
  • 2. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
   • a) Trường hợp 1: cạnh – cạnh – cạnh
   • b) Trường hợp 2: cạnh – góc – cạnh
   • c) Trường hợp 3: góc – cạnh – góc:
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận