Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: 5. Viết tính chất của dãy tỉ số bằng nhau. 6. Nêu khái niệm về căn bậc hai. 7. Viết công thức của hai đại lượng tỉ lệ thuận, tính chất

Toán Lớp 7: 5. Viết tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
6. Nêu khái niệm về căn bậc hai.
7. Viết công thức của hai đại lượng tỉ lệ thuận, tính chất của hai đại lượng tỉ lệ thuận.
8. Viết công thức của hai đại lượng tỉ lệ nghịch, tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch.
9. Nêu khái niệm về hàm số.
10. Đồ thị của hàm số y = a.x (a ≠ 0) là gì?

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  5.
  Tính chất dãy TSBN:
  a/b = b/c = {a+b}/{b+c}
  a/b = b/c = {a-b}/{b-c}
  6.
  Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x^2 = a
  => \sqrt{a} = x, -\sqrt{a} = -x
  7.
  Công thức: y = kx (k \ne 0)
  Tính chất:
  Nếu 2 đại lượng TLT với nhau thì:
  Tỉ số hai giá trị của chúng luôn không đổi.
  Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.
  8. 
  Công thức: y = a/x hay xy = a (a \ne 0)
  Tính chất:
  Nếu 2 đại lượng TLN với nhau thì:
  Tích hai giá trị của chúng luôn không đổi. (bằng HSTL)
  Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.
  9.
  Khái niệm hàm số: Nếu đại lượng y phụ thuộc vào đại lượng thay đổi x sao cho với mỗi giá trị của x ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y thì y được gọi là hàm số của x, x gọi là biến số.
  10. 
  Đồ thị hàm số y=f(x) là tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các cặp giá trị tương ứng (x,y) trên mặt phẳng tọa độ.
  @Ryan

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thu Giang