Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: 3 đội san đất làm khối lượng công việc như nhau . để hoàn thành cv đội 2 cần 4 ngày , đội 2 cần 5 ngày , đội 3 cần 3 ngày . Hổi mỗi đội

Toán Lớp 7: 3 đội san đất làm khối lượng công việc như nhau . để hoàn thành cv đội 2 cần 4 ngày , đội 2 cần 5 ngày , đội 3 cần 3 ngày . Hổi mỗi đội có bao nhiêu máy cày ? BT rằng 3 đội có nhiều hơn đội 2 là 5 máy cày
Giải giúp mình bài này với ạ

Comments ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
                              Giải
  -Gọi số máy cày ba đội lần lượt là: m_1, m_2, m_3 (m_1, m_2, m_3 in NN^** )
  -Vì số máy cày tỉ lệ nghịch với số ngày làm việc và năng suất mỗi máy là như nhau nên:
  => 4m_1 = 5m_2 = 3m_3
  => (4m_1)/60 = (5m_2)/60 = (3m_3)/60
  => (m_1)/15 = (m_2)/12 = (m_3)/20
  -Mà (m_1+m_3+m_2)-m_2 = 5
  -Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
    (m_1)/15 = (m_2)/12 = (m_3)/20=((m_1+m_2+m_3)-m_2)/((15+12+20)-12)=5/35=1/7
  => m_1 = 1/7 . 15 = 15/7 ( Loại )
  => m_2 = 1/7 . 12 = 12/7 ( Loại )
  => m_3 = 1/7 . 20 = 20/7 ( Loại )
  => Đề bài sai.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Xuân