Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: 2) Cho hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại trung điểm M của mỗi đoạn (AB không vuông góc với CD). a) Chứng minh ∆ AMD = ∆ BMC và AD

Toán Lớp 7: 2) Cho hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại trung điểm M của mỗi đoạn (AB không vuông góc với CD).
a) Chứng minh ∆ AMD = ∆ BMC và AD // BC,
b) Từ M kẻ ME vuông góc với BC tại E, MF vuông góc AD tại F. Chứng minh CE = DF.
c) Chứng minh E, D, F thẳng hàng.

Comments ( 1 )

  1. Đáp án:
     
    Giải thích các bước giải:
     

    toan-lop-7-2-cho-hai-doan-thang-ab-va-cd-cat-nhau-tai-trung-diem-m-cua-moi-doan-ab-khong-vuong-g

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nhân