Toán Lớp 6: Tìm số nguyên x và y biết : y.(x+5)-3(x+5) = 7 helpppppppppppppppppppppp ;-; ai xong nhanh và đúng thì mik cho ctrlhn và 5 sao nha ;-;

By Tâm

Toán Lớp 6: Tìm số nguyên x và y biết : y.(x+5)-3(x+5) = 7
helpppppppppppppppppppppp
;-;
ai xong nhanh và đúng thì mik cho ctrlhn và 5 sao nha ;-;

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Tìm số nguyên x và y biết : y.(x+5)-3(x+5) = 7 helpppppppppppppppppppppp ;-; ai xong nhanh và đúng thì mik cho ctrlhn và 5 sao nha ;-;”

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  y . (x + 5) – 3 . (x + 5) = 7
  => (y – 3)(x + 5) = 7
  => x + 5 và y – 3 là ước của 7
  Ư(7) = {-7 ; -1 ; 1;  7}
  Lập bảng xét x , y
  Vậy các cặp giá trị (x ; y) cần tìm là : (-12 ; 2) ; (-6 ; -4) ; (-4 ; 10) ; (2 ; 4)
   

  toan-lop-6-tim-so-nguyen-va-y-biet-y-5-3-5-7-helpppppppppppppppppppppp-ai-ong-nhanh-va-dung-thi

  Trả lời

Viết một bình luận