Toán Lớp 6: Tìm số nguyên a sao cho: x+7 chia hết cho x-4

By Thúy Hường

Toán Lớp 6: Tìm số nguyên a sao cho:
x+7 chia hết cho x-4
Viết một bình luận