Toán Lớp 6: Số tự nhiên a lớn nhất thỏa mãn 90 ⋮ a và 135 ⋮ a là

Toán Lớp 6: Số tự nhiên a lớn nhất thỏa mãn 90 ⋮ a và 135 ⋮ a là

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Số tự nhiên a lớn nhất thỏa mãn 90 ⋮ a và 135 ⋮ a là”

 1.  Do 90 ⋮ a và 135 ⋮ a mà a phải là giá trị lớn nhất
  ⇒ a = UCLN ( 90 ; 135 )
   Ta có : 
  +) 90 = 2 . 3² . 5
  +) 135 = 3³ . 5
  ⇒ UCLN ( 90 ; 135 ) = 3² . 5 = 9 . 5 = 45
   Vậy x = 45
   

  Trả lời

Viết một bình luận