Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Số học sinh khối 6 của một trường khi xếp thành 4 hàng,6 hàng,7 hàng thì vừa đủ hỏi khối 6 của trường đó có bao nhiêu học sinh? Biết số

Toán Lớp 6: Số học sinh khối 6 của một trường khi xếp thành 4 hàng,6 hàng,7 hàng thì vừa đủ hỏi khối 6 của trường đó có bao nhiêu học sinh? Biết số học sinh khối 6 trong khoảng 250 đến 300

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Số học sinh là 252 học sinh.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số đó là x:
  x vdots 4; x vdots 6; x vdots 7 và x nhỏ nhất
  => x in BCNN(4;6;7)
  Ta có:
  4 = 2^2
  6 = 2 . 3
  7 = 7
  => BCNN(4;6;7) = 2^2 . 3 . 7 = 252
  => Số học sinh là 252 học sinh.

 2. Giải :
  Gọi số hs khối 6 là x (học sinh) (x>0)
  Vì số hs xếp thành hàng 4,6,7 đều vừa đủ
  => x : hết cho 4 ; x :  hết cho 6; x : hết cho 7 ( Viết dấu chia hết nka bàn phím mình ko cóa nên ghi z )
  => x ∊ BC (4;6;7)
  -Có : 4= 22
            6= 2.3
            7=7 
  => BCNN ( 4;6;7 ) =2 mũ 2 . 3 .7 = 4.3.7= 84 
  => BC ( 4;6;7) = B (84) = { 0;84;168;252;336;…}
  Mà 250 ≤ x ≤300
  => x = 252 ( thỏa mãn điều kiện )
  Vậy số học sinh khối 6 là 252 học sinh 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thảo