Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Người ta vẫn chuyển một lượng cao ở trong kho biết rằng nếu đóng vào mỗi bao 20kg thì con cứ 11kg nếu động vào mùi 34kg thì còn thừa 5k

Toán Lớp 6: Người ta vẫn chuyển một lượng cao ở trong kho biết rằng nếu đóng vào mỗi bao 20kg thì con cứ 11kg nếu động vào mùi 34kg thì còn thừa 5kg còn nếu đóng vào mỗi bao 16kg thì còn thừa 7kg hỏi trong kho có bao nhiêu kilôgam gạo nếu số kilôgam gạo nhiều hơn 1500kg và ít hơn 2 tấn?
Giúp em vs mn ơi

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Gọi số gạo trong kho là  (kg). Điều kiện: <2000.
  Theo bài ra thì:
  a
   1500<a<2000 nên 
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số gạo trong kho là  (kg). Điều kiện: <2000.
  Theo bài ra thì:
  a
   1500<a<2000 nên 
   
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )