Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: nêu những ví dụ thực tiễn về số nguyên âm

Toán Lớp 6: nêu những ví dụ thực tiễn về số nguyên âm

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Các ví dụ thực tiễn về số nguyên âm:
  + Nhiệt độ dưới  0^oC. VD: -10^oC ; -20^oC; -34^oC;……..
  + Độ cao dưới mực nước biển. VD: Rãnh Mariana sâu 10 994 m so với mực nước biển thì ta viết là Rãnh Mariana cao -10 994 m sao với mực nước biển
  + Số tiền lỗ. VD: bác A lỗ 10 000 đồng thì ta viết là bác A có -10 000 đồng
  +………..

 2. Một số ví dụ thực tiễn về số nguyên âm:
  + Tiền lương.
  VD:tháng này bạn nhận được 300k nhưng bạn ứng trước 500k, con số biểu thị số tiền lương của bạn bị trừ vào tháng sau là -200k.
  + Nhiệt độ dưới  0 độ C.
  VD: -2độ C ; ; 
  + Độ cao dưới mực nước biển.
  VD: Rãnh Mariana sâu 10 994 m so với mực nước biển thì ta viết là Rãnh Mariana cao -10 994 m sao với mực nước biển.
  + Số tiền lỗ.
  VD: bác A lỗ 40 000 đồng tức bác A có -40 000 đồng.
  Chúc bạn học tốt, cho mình câu trả lời hay nhất + 5* + cám ơn nha!!!

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )