Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan,số học sinh khi xếp thành 15 hàng,18 hàng,24 hàng,đều vừa đủ,biết số học sinh khoảng từ 60

Toán Lớp 6: Một trường tổ chức cho học sinh đi tham quan,số học sinh khi xếp thành 15 hàng,18 hàng,24 hàng,đều vừa đủ,biết số học sinh khoảng từ 600 đến 900.Tính số học sinh của trường đó.

Comments ( 2 )

 1. gọi số học sinh làx
  x⋮15;18;24
  600<x<900
  ⇒x∈BC(15;18;24);600<x<900
  Ta có:
  15=3.5
  18=2.32
  24=23.3
  ⇒BCNN(15;18;24)=23.32.5=360
  ⇒BC(15;18;24)=B(360)={0;360;720;1080;…}
  Vậy trường đó có 72học sinh đi tham quan
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta gọi số học sinh là x
  x \vdots 15;18;24
  600<x<900
  =>x in BC(15;18;24);600<x<900
  Ta có:
  15=3.5
  18=2.3^2
  24=2^3 .3
  =>BCNN(15;18;24)=2^3 .3^2 .5=360
  =>BC(15;18;24)=B(360)={0;360;720;1080;…}
  Vậy trường đó có 720 học sinh đi tham quan

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )