Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một nền nhà hình chữ nhật có chiều rộng 5 m và chiều dài gấp 4 lần chiều rộng ảnh người ta lát nền nhà bằng những viên gạch hình vuông

Toán Lớp 6: Một nền nhà hình chữ nhật có chiều rộng 5 m và chiều dài gấp 4 lần chiều rộng ảnh người ta lát nền nhà bằng những viên gạch hình vuông cạnh 4 dm
a) tính số viên gạch vừa đủ để lát hết nền nhà đó (không tính mạch vữa)
b) biết giá tiền một viên gạch là 19000₫ hỏi cần bao nhiêu tiền để mua đủ gạch lát nền nhà đó

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: 11 875 000đ
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)Đổi:4dm=0,4m
  Chiều dài nền nhà:
       5.4=20(m)
  Diện tích nền nhà:
       5.20=100(m2)
  Diện tích 1 viên gạch:
       0,4.0,4=0,16(m2)
  Số viên gạch cần:
       100:0,16=625(viên gạch)
  b)Số tiền cần:
       625.19 000=11 875 000(đồng)
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Chiều dài nền nhà là:
  $5$ x $4 = 20(m)$
  Diện tích nền nhà là:
  $20$ x $5 = 100(m^2)$
  Đổi: $100m^2 = 10000dm^2$
  Diện tích một viên gạch là:
  $4^2 = 16(dm^2)$
  Số viên gạch vừa đủ để lát hết nền nhà đó là:
  $10000 : 16 = 625$(viên gạch)
  b) Số tiền cần để mua đủ gạch lát hết nền nhà đó là:
  $625$ x $19000 = 11875000$(đồng)
  Vậy cần $625$ viên gạch để lát hết nền nhà, cần $11875000$ đồng để mua đủ số gạch đó

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )