Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một khu đất hình chữ nhật dài 60 m, rộng 24 m. Người ta cần chia thành những khu đất hình vuông bằng nhau (độ dài cạnh là một tự nhiên

Toán Lớp 6: Một khu đất hình chữ nhật dài 60 m, rộng 24 m. Người ta cần chia thành những khu đất hình vuông bằng nhau (độ dài cạnh là một tự nhiên mét) để trồng hoa. Hỏi có bao nhiêu cách chia? Cách chia nào thì diện tích hình vuông lớn nhất?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi cạnh hình vuông là  : a ( a ∈ N* ) 
   chia thành những khu đất hình vuông bằng nhau nên 60 chia hết cho a , 24 chia hết cho a hay a ∈ ƯC(24;60)
    Ta có : 24 = 2³ . 3
                60 = 2² . 3 .5
  ⇒ ƯCLN(24;60) = 2² . 3 = 12
  ⇒ ƯC(24;60) = Ư(12) = {1;2;3;4;6;12 } ⇔ a ∈ {1;2;3;4;6;12 }
  Vậy có 6 cách chia và chia thành 1 hình vuông thì có diện tích lớn nhất
   

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết
  Gọi số cạnh là a
  => a ∈ ƯC(60,24)
  Ta có :
  60 = 2^2 *3*5
  24 = 2^3 * 2
  =>ƯCLN(60,24) = 2^2*3 = 12
  =>Ư(12) = { 1;2;3;4;6;12 }
  Vậy chia được nhiều nhất 6 cách
  Vậy cách chia 12m được diện tích lớn nhất
  #dpa
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )