Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: mot don vi bo doi khi xep hang 10,12 hoac 15 deu thua ra 5 nguoi , biet so nguoi cua don vi trong khoang tu 320 den 400 nguoi .Tinh so

Toán Lớp 6: mot don vi bo doi khi xep hang 10,12 hoac 15 deu thua ra 5 nguoi , biet so nguoi cua don vi trong khoang tu 320 den 400 nguoi .Tinh so nguoi cua don vi do

Comments ( 2 )

 1.  gọi số người của đơn vị đó là a.
  Ta có : a : 10, 12,15 dư 5; 320<a<400.
  => a-5 chia hết cho 10,12,15.
  => a-5 thuộc BC(10,12,15)
  10=2.5
  12=2^2×3
  15=3.5
  => BCNN (10,12,15)=2^2x3x5=60
  => a-5 = { 60,120,180,240,300,360,…}
  Vì 320<a<400 nên a=360
  a-5=360=>a=365
  => Vậy đơn vị bộ đội đó có 365 người.
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số người là x( 320 < x < 400 )
  x – 5 \vdots 10; 12; 15
  => x – 5 \in BC(10; 12; 15)
  Ta có:
  10 = 5 * 2
  12 = 3 * 2^2
  15 = 3 * 5
  => BCN N(10; 12; 15) = 2^2 * 3 * 5 = 60
  => BC(10; 12; 15) = { 0; 60; 120; 180; 240; 300; 360; … }
  => x \in { 5; 65; 125; 185; 245; 305; 365; … }
  <=> 320 < x < 400 => x = 365
  Vậy số người lầ 365

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )