Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Khu vực đỗ xe ô tô của một cửa hàng có hình chữ nhật với chiều dài 17 m, chiều rộng 12 m. Trong đó, một nửa khu vực dành cho quay đầu x

Toán Lớp 6: Khu vực đỗ xe ô tô của một cửa hàng có hình chữ nhật với chiều dài 17 m, chiều rộng 12 m. Trong đó, một nửa khu vực dành cho quay đầu xe, hai phần tam giác ở góc để trồng hoa và phần còn lại chia đều cho năm chỗ đỗ ô tô. Tính diện tích chỗ đỗ xe dành cho các ô tô.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tích cả khu vực đỗ xe là
  17.12=204 m²
  diện tích chỗ đỗ xe dành cho các ô tô là
  204:2=102 m²
  Diện tích chỗ đỗ ô tô là 
  102:2=51 m²
  Diện tích một ô để ô tô là
  51:5=10,2 m²
  Đáp số 51 m²
  bonus :Diện tích một ô để ô tô là 10,2 m²

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   DT khu đỗ xe là:
         17.12=204 (m)
  Dt hai phần đỗ xe là:
  204:2=102 (m)
  DT 5 phần dành cho chỗ ô tô là:
  102:2=51(M)
  DS:51m

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thu Giang