Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Khi chia số tự nhiên a cho 12 , ta được số dư là 6. Hỏi a có chia hết cho 2 không, có chia hết cho 4 không? GIÚP MÌNH VỚI!!(TRẢ LỜI ĐẦY

Toán Lớp 6: Khi chia số tự nhiên a cho 12 , ta được số dư là 6. Hỏi a có chia hết cho 2 không, có chia hết cho 4 không?
GIÚP MÌNH VỚI!!(TRẢ LỜI ĐẦY ĐỦ NHA
)

Comments ( 2 )

 1. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-6-khi-chia-so-tu-nhien-a-cho-12-ta-duoc-so-du-la-6-hoi-a-co-chia-het-cho-2-khong-co-chi

 2. Theo đề bài ta có: a=12k+6
  Mà 12k\ \vdots \ 2
          6\ \vdots \ 2
  => 12k+6 \ \vdots \ 2
  =>a \ \vdots \ 2
  Theo đề bài ta có: a=12k+6
  Mà 12k\ \vdots \ 4
          6 không chia hết cho 4
  => 12k+6 không chia hết cho 4
  => a không chia hết cho 4
  Chúc học tốt

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )