Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: jup e vs huhu 25+(x-5)= -415-(15-415)

Toán Lớp 6: jup e vs huhu
25+(x-5)= -415-(15-415)

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
          x      = -35
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ta có :
  25+(x-5)= -415-(15-415)
  25+(x-5)= -415 – 15 + 415 -> (áp dụng quy tắc đổi dấu)
  25+(x-5)= -15
  =>       (x-5)= -15-25
  =>       (x-5) = -40
  =>       x      = -40 + 5
  =>        x      = -35

 2. Answer
  25 + (x – 5) = -415 – (15 – 415)
  => 25 + (x – 5) = -415 – 15 + 415
  => 25 + (x – 5) = (415 – 415) – 15
  => 25 + (x – 5) = 0 – 15
  => 25 + (x – 5) = -15
  => (x – 5) = -15 – 25
  => x – 5 = -40
  => x = -40 + 5
  => x = -35
  $\text{Vậy}$ x = -35

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )