Toán Lớp 6: học sinh của 1 trường học khi xếp hàng 3,hàng 4,hàng 7, hàng 9 đều vừa đủ hàng.tìm số học sinh của trường ,cho biết số học sinh của trư

By Nhã Hồng

Toán Lớp 6: học sinh của 1 trường học khi xếp hàng 3,hàng 4,hàng 7, hàng 9 đều vừa đủ hàng.tìm số học sinh của trường ,cho biết số học sinh của trường của trường trong khoảng từ 1600 đến 2000 học sinh
Viết một bình luận