Toán Lớp 6: HELPPPPPPPP 6×9= -9X-59= -9x-222=

Toán Lớp 6: HELPPPPPPPP
6×9=
-9X-59=
-9x-222=

TRẢ LỜI

Viết một bình luận