Toán Lớp 6: Hãy tìm x,biết: 8 .|2x – 9|=104

Toán Lớp 6: Hãy tìm x,biết:
8 .|2x – 9|=104

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Hãy tìm x,biết: 8 .|2x – 9|=104”

Viết một bình luận