Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Giúp mình với nhé vì mình đang cần gấp Đề bài : Tìm x thuộc tập hợp số tự nhiên biết (x+9) chia hết (x+3)

Toán Lớp 6: Giúp mình với nhé vì mình đang cần gấp
Đề bài : Tìm x thuộc tập hợp số tự nhiên biết
(x+9) chia hết (x+3)

Comments ( 2 )

 1. Ta có : x + 9 = x + 3 + 6 = ( x +3 ) + 6
  ⇒ (x+ 3) chia hết cho (x + 3)
             6 chia hết cho ( x + 3 )
  ⇒ (x+3) thuộc Ư(6)
  Ư(6) = {1,2,3,6}
  TH1:  x+3 = 1 thì x = 1-3 = -2 (Loại)
  TH2 : x+3 = 2 thì x = 2-3 = -1 (Loại)
  TH3 :  x+3 = 3 thì x = 3-3 = 0  
  TH4 : x+3 = 6 thì x = 6-3 = 3
  Vậy khi x = 3 hoặc x = 0 ⇒ x+9 sẽ chia hết cho x+3 
  Chúc bạn học tốt!
  Cho mình 5 sao + ctlhn nha!Cảm ơn bạn!
  @nphuongngan451

 2. ~ Bạn tham khảo ~
  Lập hiệu : (x+9)-(x+3)
  = x+9-x-3
  = (x-x) + (9-3)
  = 6 vdots (x+3)
  => (x+3) in Ư(6) = {1;2;3;6}
  => (x+3) = {1;2;3;6}
  => x = {-2;-1;0;3}
  Mà x in N
  => x in {0;3}
  Vậy x in { 0; 3}

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )