Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Giúp mình câu này với ạ: a) (-63): 9;

Toán Lớp 6: Giúp mình câu này với ạ: a) (-63): 9;

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   -7
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (-63)-:9=-7

 2. đáp án : -7
  trình bày :
  a) (-63): 9
  = -7
  vì số âm chia số dương sẽ ra số âm !
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )