Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: giúp mik với mik cần gấp Cho hình bình hành ABCD có AB= 3cm, BC= 2cm. Tính chu vi hình bình hành ABCD

Toán Lớp 6: giúp mik với mik cần gấp
Cho hình bình hành ABCD có AB= 3cm, BC= 2cm. Tính chu vi hình bình hành ABCD

Comments ( 2 )

 1. Chu vi hình bình hành ABCD là :
  (3 + 2)2 = 10 (cm)
  Đáp số : 10 cm

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chu vi hình bình hành ABCD là :
  (3 + 2 ) xx 2 = 10 ( cm)
  Đáp số : 10 cm

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )