Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Có 20 túi đường, ban đầu mỗi túi có khối lượng 1kg, sau đó người ta cho thêm mỗi túi 2 lạng đường nữa. Khối lượng của 20 túi đường khi

Toán Lớp 6: Có 20 túi đường, ban đầu mỗi túi có khối lượng 1kg, sau đó người ta cho thêm mỗi túi 2 lạng đường nữa. Khối lượng của 20 túi đường khi đó là bao nhiêu?
A. 24 kg.   
B. 20 kg 10 lạng.
C 22kg.
D. 20 kg 20 lạng.
Khtn

Comments ( 2 )

 1. #Thằn lằn
  Có 20 túi đường, ban đầu mỗi túi có khối lượng 1kg, sau đó người ta cho thêm mỗi túi 2 lạng đường nữa. Khối lượng của 20 túi đường khi đó là bao nhiêu?
  A. 24 kg. 
  B. 20 kg 10 lạng.
  C 22kg.
  D. 20 kg 20 lạng.
  => Chọn A. 24 kg
  Giải: Lúc đầu mỗi túi có 1kg=>20 túi thì có 20 kg đường
  Khi thêm mỗi túi 2 lạng nữa=> 20kg=40 lạng=4kg
  Ta tính được khối lượng của 20 túi đường khi thêm 2 lạng là:
  20+4=24(kg)
   CHÚC BẠN HỌC TỐT!

 2. lúc đàu có số kg đường trong 20 túi là: 20.1=20kg
   tổng só kg đường mà họ cho thêm là: 0,2kg.20=4kg
  vậy khối lượng của 20 túi đường là: 20+4=24kg
  vậy ta chọn $A24kg^{}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Phi Nhung