Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Cho khu vườn hình vuông có cạnh 25 m a. Tính chu vi và diện tích khu vườn b. Nếu người ta để lại làm đường đi xung quanh và đường rộng

Toán Lớp 6: Cho khu vườn hình vuông có cạnh 25 m a. Tính chu vi và diện tích khu vườn b. Nếu người ta để lại làm đường đi xung quanh và đường rộng 2m thì phần diện tích còn lại để trồng rau là bao nhiêu?

Comments ( 1 )

 1. a)diện tích khu vườn là:
  25.25=625(m2)
  chu vi khu vườn là:
  25.4=100(m2)
  b)Vì phần trồng rau là hình vuông, nên cạnh hình vuông đó là:
  25 -2 =23 (m)
  Diện tích phần trồng rau là :
  23. 23=529 (m2)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )