Toán Lớp 6: Cho hình thang cân PQRS có độ dài đáy PQ là 20 cm, đáy RS ngắn hơn đáy PQ là 12 cm, độ dài cạnh bên PS bằng một nửa độ dài đáy PQ. Tính

By Melanie

Toán Lớp 6: Cho hình thang cân PQRS có độ dài đáy PQ là 20 cm, đáy RS ngắn hơn đáy PQ là 12 cm, độ dài cạnh bên PS bằng một nửa độ dài đáy PQ. Tính chu vi hình thang PQRS

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Cho hình thang cân PQRS có độ dài đáy PQ là 20 cm, đáy RS ngắn hơn đáy PQ là 12 cm, độ dài cạnh bên PS bằng một nửa độ dài đáy PQ. Tính”

 1. Giải đáp : 24 cm
   Lời giải và giải thích chi tiết:
  Độ dài đáy RS là:
  10–6=4(cm)
  Độ dài cạnh bên PS là:
  10:2=5(cm)
  Vì PQRS là hình thang cân nên hai cạnh bên PS và QR bằng nhau 
  Nên QR=PS=5cm.
  Chu vi của hình thang cân PQRS là: 
   

  Trả lời

Viết một bình luận