Toán Lớp 6: Cho C=13 n-15 (n khác 15) Tìm n để C là số nguyên

By Hải Ngân

Toán Lớp 6: Cho C=13
n-15
(n khác 15)
Tìm n để C là số nguyên

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Cho C=13 n-15 (n khác 15) Tìm n để C là số nguyên”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Để C là số nguyên thì 13 vdots n-15
  => n-15 in Ư(13) in {-13;-1;1;13}
  Ta có bảng sau:
  |__n-15__|___-13___|____-1___|___1___|___13___|
  |__n_____|___2_____|___14____|__16___|___28___|
  => n in {2;14;16;28} thì C sẽ là số nguyên.

  Trả lời

Viết một bình luận