Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Cho C=13 n-15 (n khác 15) Tìm n để C là số nguyên

Toán Lớp 6: Cho C=13
n-15
(n khác 15)
Tìm n để C là số nguyên

Comments ( 2 )

 1. C thuộc Z —> n-15 thuộc Z—> n-15 thuộc Ư(13)
  Lập bảng
  n-15/ 1 / 13 /-1/-13
  n / 16/ 28/14/2
  mà n thuộc Z—> n thuộc {16,28,14,2}
  Bạn nhớ thay chữ thuộc bằng kí hiệu nha.
  Chúc bạn học tốt????????

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Để C là số nguyên thì 13 vdots n-15
  => n-15 in Ư(13) in {-13;-1;1;13}
  Ta có bảng sau:
  |__n-15__|___-13___|____-1___|___1___|___13___|
  |__n_____|___2_____|___14____|__16___|___28___|
  => n in {2;14;16;28} thì C sẽ là số nguyên.

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )