Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Câu 5. Biết 7 < a < 25 và 91 a. Số tự nhiên a là : А. 13 В. 17 С. 19 D. 23.

Toán Lớp 6: Câu 5. Biết 7 < a < 25 và 91 a. Số tự nhiên a là : А. 13 В. 17 С. 19 D. 23.

Comments ( 2 )

 1. ~ Bạn tham khảo ~
  Vì 91 vdots a 
  => a ∈ Ư(91) = { 1 ; 7 ; 13 ; 91 }
  => a = { 1 ; 7 ; 13 ; 91 }
  Mà 7 < a < 25
  => a = 13
  CHọn đáp án : A . 13
   

 2. Vì 91 \vdots a
  => a ∈ Ư(91)
  Ư(91) = {1 ; 7 ; 13 ; 91}
  Mà 7 < a < 15 => a = 13
  Chọn A
  #dtkc
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )