Toán Lớp 6: Câu 1: Đầu năm ký túc xá của trường đại học A phân chia sinh viên vào các phòng. Nếu mỗi phòng ký túc xá có 5 sinh viên, thì có 14 sinh

Toán Lớp 6: Câu 1: Đầu năm ký túc xá của trường đại học A phân chia sinh viên vào các phòng. Nếu
mỗi phòng ký túc xá có 5 sinh viên, thì có 14 sinh viên không có phòng. Nếu chia 7 sinh viên
trong một phòng thì sẽ có tới 4 phòng trống. Hỏi ký túc xá có bao nhiêu phòng? Và có bao
nhiêu sinh viên trong ký túc xá?
Câu 2: Học sinh trường Tiểu học B đi tham quan vườn bách thú. Nếu mỗi chiếc xe buýt
chở được 45 học sinh thì sẽ có 10 học sinh không được lên xe. Nếu mỗi chiếc xe chở 50 học
sinh thì sẽ có một xe trống. Hỏi nhà trường có bao nhiêu xe buýt cho chuyến đi? Và có bao
nhiêu học sinh tham gia chuyến đi thực tế?
Câu 3: Ba của bạn Lan vào siêu thị mua 1 cái tivi mới cho gia đình. Siêu thị đang có
chương trình giảm giá 20% cho tất cả các sản phẩm điện máy. Ngoài ra, khi tính tiền nhờ
có thẻ thành viên của Siêu thị nên ba của Lan còn được giảm tiếp thêm 5% của giá khuyến
mãi. Giá cuối cùng mà ba của Lan phải trả cho siêu thị là 11,4 triệu đồng. Hãy cho biết giá
niêm yết của tivi trước khi giảm là bao nhiêu?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  Câu 1: $21$ phòng và $119$ sinh viên
  Câu 2: $12$ xe và $550$ học sinh
  Câu 3: $15000000$ đồng
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Câu 1:
  Gọi số phòng của ký túc xá là $x, x\in N^*$
  Vì nếu mỗi phòng ký túc có $5$ sinh viên thì có $14$ sinh viên không có phòng
  $\to$Có tất cả:
  $$5x+14\text{(sinh viên)}$$
  Nếu chia $7$ sinh viên trong một phòng thì sẽ có $4$ phòng trống
  $\to$Có tất cả:
  $$7(x-4)\text{(sinh viên)}$$
  Do số sinh viên không đổi
  $\to 5x+14=7(x-4)$
  $\to 5x+14=7x-28$
  $\to 2x=42$
  $\to x=21$
  $\to$Có $21$ phòng và có $7(21-4)=119$ sinh viên
  Câu 2:
  Gọi số xe buýt sử dụng cho chuyến đi là $x, x\in N^*$
  Nếu mỗi chiếc xe buýt chở được $45$ học sinh thì sẽ có $10$ học sinh không được lên xe
  $\to$Số học sinh là:
  $$45x+10(\text{học sinh})$$
  Nếu mỗi chiếc xe chở $50$ học sinh thì sẽ có một xe trống
  $\to$Số học sinh là:
  $$50(x-1)(\text{học sinh})$$
  Do số học sinh không đổi
  $\to 45x+10=50(x-1)$
  $\to 45x+10=50x-50$
  $\to 5x=60$
  $\to x=12$
  $\to$Số học sinh là:
  $$50(12-1)=550$$
  Câu 3:
  Gọi giá niêm yết của tivi trước khi giảm giá là $x, x>0$
  Ta có siêu thị đang có chương trình giảm giá $20\%$ cho tất cả các sản phẩm điện máy
  $\to$Giá của tivi lúc này là:
  $$x-20\%x=0.8x(đồng)$$
  Mà khi tính tiền ba của Lan còn được giảm $5\%$
  $\to$Giá của tivi mà ba của Lan phải trả là:
  $$0.8x-0.8x\cdot 5\%=0.76x$$
  Giá cuối cùng mà ba của Lan phải trả cho siêu thị là $11.4$ triệu đồng
  $\to 0.76x=11 400 000$
  $\to x=15000000$

  Trả lời

Viết một bình luận