Toán Lớp 11: xếp ngẫu nhiên 6 học sinh gồn 4hs nữ và 2hs nam trên 1 hàng ngang. tính sác xuất để 4 học sinh nữ đứng liền kể nhau.

Toán Lớp 11: xếp ngẫu nhiên 6 học sinh gồn 4hs nữ và 2hs nam trên 1 hàng ngang. tính sác xuất để 4 học sinh nữ đứng liền kể nhau.

TRẢ LỜI

Viết một bình luận