Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: BCNN(120;132) GIÚP E VỚI Ạ THANK

Toán Lớp 6: BCNN(120;132) GIÚP E VỚI Ạ
THANK

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: 
  ta có 
  120= 2^3 .3.5
  132= 2^2 . 3 .11
  Suy ra : BCNN(120; 132)= 2^3 .3 .5. 11= 1320
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. Phân tích các số ra thừa số nguyên tố :
  120 = 2^3 . 3 . 5
  132 = 2^2 . 3 . 11
  => $BCNN$ ( 120 ; 132 ) = 2^3 . 3 . 5 . 11 = 1320

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )