Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Bài 5: Cho hình tam giác ABC có M là điểm chính giữa cạnh BC. Trên AC lấy N sao cho AN = 1/3 AC. Hai đoạn thẳng AM và BN cắt nhau tạo O

Toán Lớp 6: Bài 5: Cho hình tam giác ABC có M là điểm chính giữa cạnh BC. Trên AC lấy N sao cho AN = 1/3 AC. Hai đoạn thẳng AM và BN cắt nhau tạo O. Nối N với M.
a, So sánh diện tích các hình tam giác ABN, BMN, CMN
b, Chứng minh OA = OM

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp:
     
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     

    toan-lop-6-bai-5-cho-hinh-tam-giac-abc-co-m-la-diem-chinh-giua-canh-bc-tren-ac-lay-n-sao-cho-an

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )