Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: (83 + 324) – (34 – 17) (-15)+ 13 + 15 x (6^2 – 25) [(-2)^2 x 3^3 – 3^5] + 35 + 2035^0 – (-1)^200 Cần gấp lắm nhé

Toán Lớp 6: (83 + 324) – (34 – 17)
(-15)+ 13 + 15 x (6^2 – 25)
[(-2)^2 x 3^3 – 3^5] + 35 + 2035^0 – (-1)^200
Cần gấp lắm nhé

Comments ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  (83 + 324) – (34 – 17)
  = (83 + 17) + (324 – 34)
  = 100 + 290
  = 390
  (-15) + 13 + 15 xx (6^2 – 25)
  = (-15) + 13 + 15 xx 11
  = 15 xx (-1) + 15 xx 11 + 13
  = 15 xx (-1 + 11) + 13
  = 15 xx 10 + 13
  = 150 + 13
  = 163
  [(-2)^2 xx 3^3 – 3^5] + 35 + 2035^0 – (-1)^200
  = (4 xx 27 – 243) + 35 + 1 – 1
  = 108 – 243
  = -135
  text(#Kakaseto)

 2. Giải đáp: a) 390  b) 163  c)….   
  = xin lỗi bn nha tại mình ko có nhiều thời gian nên ko làm tự luận ra cho bn được
  câu c mình gấp quá nên ko làm được sorry bạn >︿<!!!

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )