Toán Lớp 6: (x+3)×(2x-4)=0 Mn giải giúp em vs ạ

Toán Lớp 6: (x+3)×(2x-4)=0
Mn giải giúp em vs ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 6: (x+3)×(2x-4)=0 Mn giải giúp em vs ạ”

 1. ( x +3 ) . ( 2x – 4 ) = 0
  ⇔ $\left[\begin{matrix} x+3=0\\ 2x-4=0\end{matrix}\right.$
  ⇔ $\left[\begin{matrix} x= -3\\ 2x = 4\end{matrix}\right.$
  ⇔ $\left[\begin{matrix} x=-3\\ x=2\end{matrix}\right.$
  Vậy x ∈ { -3 ; 2 }

  Trả lời
 2. $\text{(x + 3) × (2x – 4) = 0}$
  $\text{⇒ x + 3 = 0 hoặc 2x – 4 = 0}$
  $\text{TH1: x + 3 = 0}$
  $\text{x = -3}$
  $\text{TH2: 2x – 4 = 0}$
  $\text{2x = 4}$
  $\text{x = 2}$
  $\text{Vậy x ∈ {-3; 2}}$
  $\textit{Ha1zzz}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận