Toán Lớp 6: 272 chia 16 trừ 5 cộng4 ( 30 trừ 5 trừ 255 chia 17 ) Bn giải de hiếu giùm mik

Toán Lớp 6: 272 chia 16 trừ 5 cộng4 ( 30 trừ 5 trừ 255 chia 17 )
Bn giải de hiếu giùm mik

0 bình luận về “Toán Lớp 6: 272 chia 16 trừ 5 cộng4 ( 30 trừ 5 trừ 255 chia 17 ) Bn giải de hiếu giùm mik”

Viết một bình luận