Toán Lớp 6: ( 23 + x ) – ( 56- x ) Với x =7

By Phi Nhung

Toán Lớp 6: ( 23 + x ) – ( 56- x ) Với x =7
Viết một bình luận