Toán Lớp 6: 2130-(x+130)+72=-64 Mink đg cần gấp Mong bạn nào nhanh giải hộ mink Nhé( ˘ ³˘)♥

Toán Lớp 6: 2130-(x+130)+72=-64
Mink đg cần gấp
Mong bạn nào nhanh giải hộ mink
Nhé( ˘ ³˘)♥

TRẢ LỜI

Viết một bình luận