Toán Lớp 6: 21-7(x-1)=42 tìm x mọi ng giúp em với ạ

Toán Lớp 6: 21-7(x-1)=42 tìm x mọi ng giúp em với ạ

TRẢ LỜI

Viết một bình luận