Toán Lớp 6: 21-7(x-1)=42 tìm x mọi ng giúp em với ạ

By Thái Lâm

Toán Lớp 6: 21-7(x-1)=42 tìm x mọi ng giúp em với ạ
Viết một bình luận