Toán Lớp 6: 2x – 49 = 5 . 3² Giúp mình với ạ

Toán Lớp 6: 2x – 49 = 5 . 3²
Giúp mình với ạ

TRẢ LỜI

Viết một bình luận