Toán Lớp 6: (-1)+3+(-5)+7+…+(-59)+60+x=600 Giúp em vs em cần gấp!

Toán Lớp 6: (-1)+3+(-5)+7+…+(-59)+60+x=600
Giúp em vs em cần gấp!

TRẢ LỜI

Viết một bình luận