Toán Lớp 5: từ nào sau đây là từ láy ? A.nghí ngoáy B. Vòi vòi C. Liếm lòi D. Xinh đẹp

By Ngọc

Toán Lớp 5: từ nào sau đây là từ láy ?
A.nghí ngoáy
B. Vòi vòi
C. Liếm lòi
D. Xinh đẹp
Viết một bình luận