Toán Lớp 5: tính bằng cách thuận tiện nhất : 1,2 + 2,1 + 3,4 + 4,3 + 5.6 + 6,5 + 7,8 + 8,7

Toán Lớp 5: tính bằng cách thuận tiện nhất : 1,2 + 2,1 + 3,4 + 4,3 + 5.6 + 6,5 + 7,8 + 8,7

0 bình luận về “Toán Lớp 5: tính bằng cách thuận tiện nhất : 1,2 + 2,1 + 3,4 + 4,3 + 5.6 + 6,5 + 7,8 + 8,7”

Viết một bình luận