Toán Lớp 5: Tìm y : c ) 1 – ( 1,1 + y ) : 8 1/10 = 0

Toán Lớp 5: Tìm y :
c ) 1 – ( 1,1 + y ) : 8 1/10 = 0

TRẢ LỜI

 1. $\text{c) 1 – (1,1 + y) : 8$\dfrac{1}{10}$ = 0}$
  $\text{→ (1,1 + y) : 8$\dfrac{1}{10}$ = 1 – 0}$
  $\text{→ (1,1 + y) : $\dfrac{81}{10}$ = 1 }$
  $\text{→ 1,1 + y = 1 × $\dfrac{81}{10}$ }$
  $\text{→ $\dfrac{11}{10}$ + y =$\dfrac{81}{10}$ }$
  $\text{→ y = $\dfrac{81}{10}$ – $\dfrac{11}{10}$ }$
  $\text{→ y = $\dfrac{70}{10}$ }$
  $\text{→ y = 7}$
  $\text{Vậy y = 7}$

  Trả lời
 2. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  1 – ( 1,1 + y ) : 81/10 = 0
  ⇔ 1 – ( 1,1 + y ) : 81/10 = 0
  ⇔ 1 – ( 1,1 + y ) x 10/81 = 0
  ⇔ ( 1,1 + y ) x 10/81 = 1 – 0
  ⇔ ( 1,1 + y ) x 10/81 = 1
  ⇔ 1,1 + y = 1 : 10/81
  ⇔ 1,1 + y = 81/10
  ⇔ y = 81/10 – 1,1
  ⇔ y = 7

  Trả lời

Viết một bình luận